Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Jozef Mondok
(*13.1.1893)
Mária rod. Táčniková
(*1897-†30.1.1924)
svadba: 18.11.1917
Mária rod. Mondoková
Jozef Miksa
(*1.8.1913)
Irena rod. Miksová
Jozef Lobotka
Jozef Lobotka
Zuzana rod. Juríková
Veronika rod. Lobotková
Martina rod. Lobotková
Mária rod. Miksová
Miroslav Grznár
Renáta rod. Grznárová
Milan Maringa
Renáta rod. Maringová
Tomáš Šedina
Klaudia rod. Maringová
Vanesa rod. Maringová
Alena rod. Grznárová
Daniel Miškeje
Dominika rod. Miškeje
Diana rod. Miškeje
Denisa rod. Miškeje
Jozef Mondok
Antónia rod. Adamičková
Miroslav Mondok
Matilda rod. Bacová
Vladimír Mondok
Slavomír Mondok
Mária rod. Mondoková
Štefan Mondok
Jozef Mondok
Emília rod. Mondoková
(†1924)
Anna rod. Rosová
(*28.12.1902-†13.1.1934)
Karol Mondok
Ľudovít Mondok
Anna rod. Mondoková
Viktor Miksa
Anna rod. Miksová
Radomil Štok
Radomil Štok
Sylvia rod. Jakubíková
X rod. Štoková
X rod. Štoková
Dušan Chocina
Dušan Chocina
Viktor Miksa
Božena rod. Berešová
Marek Miksa
Peter Miksa
Mária rod. Miksová
(†25.3.1957)
Emília rod. Miksová
Jozef Šarina
Michal Šarina
Nadežda rod. Šarinová
Zuzana rod. Šarinová
Milan Miksa
Veronika rod. Oleárová
Martin Miksa
Milan Miksa
Jozef Miksa
Ingrid rod. Záferová
Jozef Miksa
Peter Mondok
Viktória rod. Zajacová
(*1.12.1905)
THE END