Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Františka rod. Mondoková
(*10.12.1897)
František Spodný
svadba: 1919
Elena rod. Spodná
Štefan Miklas
(*1.11.1911)
Ľudmila rod. Miklasová
Ľudovít Hianik
Ľudmila rod. Hianiková
Ján Koreň
Lucia rod. Koreňová
Barbora rod. Koreňová
Soňa rod. Hianiková
Jozef Kolárik
Andrej Kolárik
Edita rod. Miklasová
Ivan Hiadlovský
Ivan Hiadlovský
Eva rod. Vincúrová
Filip Hiadlovský
Barbora rod. Hiadlovská
Zuzana rod. Kramerová
Júlia rod. Hiadlovská
Emma rod. Hiadlovská
Zuzana rod. Hiadlovská
Marián Hiadlovský
Diana rod. Karvaiová
Štefan Miklas
Margita Miklasová
Eva rod. Miklasová
Štefan Miklas
Jana rod. Selecká
Blanka rod. Petianová
Marek Miklas
Silvia rod. Miklasová
Viktor Kučerka
(*24.2.1902-†12.2.1930)
svadba: 1924
Jozef Kučerka
(†14.9.1947)
Eleonóra rod. Kučerková
Metod Hájovský
Ivan Hájovský
Ľudmila rod. Jurkovičová
Vladimír Hájovský
Lenka rod. Hájovská
Anton Hájovský
Eva rod. Kasalová
Andrej Hájovský
Eva rod. Hájovská
Anna rod. Hájovská
Igor Ledecký
Anna rod. Ledecká
Michal Ledecký
Agnieszka Monika r. Sytar
Viktor Kučerka
Amália rod. Pavlíková
Ján Kučerka
Marcela rod. Ševcová
Ján Kučerka
Jozef Kučerka
Daniela rod. Piterková
Dana rod. Kučerková
Peter Urbanec
Lenka rod. Urbancová
Jozef Kučerka
Imrich Mondok
(*12.5.1902)
THE END