Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Paulína rod. Mondoková
(*25.1.1905)
Ján Hostačný
(*20.6.1899-†30.11.1957)
Mária rod. Hostačná
Emil Mondok
Milan Mondok
Anna rod. Beňačková
Milan Mondok
Zuzana rod. Mondoková
Jaroslav Mondok
Dita rod. Gotierová
Jaroslav Mondok
Roman Mondok
Ľudovít Hostačný
Margita rod. Jurečeková
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Emília rod. Kajanová
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Tomáš Hostačný
Jaroslav Hostačný
Miroslav Hostačný
Marcela rod. Dúcka
Miroslav Hostačný
Patrik Hostačný
Mária rod. Hostačná
Katarína rod. Hostačná
Ján Hostačný
Oľga rod. Lobotková
Ján Hostačný
Daniela rod. Szemesová
Jakub Hostačný
Martina rod. Hostačná
Jana rod. Hostačná
Marián Petrovicz
Paula rod. Petroviczová
Anton Hostačný
Mária rod. Marinová
Ľuboš Hostačný
Jana rod. Refová
Petra rod. Hostačná
Simona rod. Hostačná
Ondrej Hostačný
Igor Hostačný
Marián Hostačný
Mária rod. Obertová
Marián Hostačný
Denisa rod. Štefániková
Vanessa rod. Hostačná
Peter Hostačný
THE END