Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Štefánia rod. Valentová
Emil Mondok
František Mondok
Ľudmila rod. Miková
Michal Mondok
Milan Mondok
Margita rod. Zubková
Andrea rod. Mondoková
Milan Mondok
THE END