Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Mondok
(*13.1.1893)
Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Anna rod. Rosová
(*28.12.1902-†13.1.1934)
Anna rod. Mondoková
Viktor Miksa
Anna rod. Miksová
Radomil Štok
Radomil Štok
Sylvia rod. Jakubíková
X rod. Štoková
X rod. Štoková
Dušan Chocina
Dušan Chocina
Viktor Miksa
Božena rod. Berešová
Marek Miksa
Peter Miksa
Mária rod. Miksová
(†25.3.1957)
Emília rod. Miksová
Jozef Šarina
Michal Šarina
Nadežda rod. Šarinová
Zuzana rod. Šarinová
Milan Miksa
Veronika rod. Oleárová
Martin Miksa
Milan Miksa
Jozef Miksa
Ingrid rod. Záferová
Jozef Miksa
THE END