Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Miksa
(*1.8.1913)
Mária rod. Mondoková
Jozef Mondok
(*13.1.1893)
Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Mária rod. Táčniková
(*1897-†30.1.1924)
svadba: 18.11.1917
Mária rod. Miksová
Miroslav Grznár
Renáta rod. Grznárová
Milan Maringa
Renáta rod. Maringová
Tomáš Šedina
Klaudia rod. Maringová
Vanesa rod. Maringová
Alena rod. Grznárová
Daniel Miškeje
Dominika rod. Miškeje
Diana rod. Miškeje
Denisa rod. Miškeje
THE END