Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Július Mišenka
Amália rod. Božiková
Patrik Mišenka
Lucia rod. Muchová
Matúš Mišenka
Alena rod. Mišenková
X Beňačka
Michal Beňačka
THE END