Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Antónia rod. Adamičková
Jozef Mondok
Miroslav Mondok
Matilda rod. Bacová
Vladimír Mondok
Slavomír Mondok
Mária rod. Mondoková
Štefan Mondok
Jozef Mondok
THE END