Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Matilda rod. Bacová
Miroslav Mondok
Vladimír Mondok
Slavomír Mondok
THE END