Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Viktor Miksa
Anna rod. Mondoková
Anna rod. Miksová
Radomil Štok
Radomil Štok
Sylvia rod. Jakubíková
X rod. Štoková
X rod. Štoková
Dušan Chocina
Dušan Chocina
Viktor Miksa
Božena rod. Berešová
Marek Miksa
Peter Miksa
Mária rod. Miksová
(†25.3.1957)
Emília rod. Miksová
Jozef Šarina
Michal Šarina
Nadežda rod. Šarinová
Zuzana rod. Šarinová
Milan Miksa
Veronika rod. Oleárová
Martin Miksa
Milan Miksa
Jozef Miksa
Ingrid rod. Záferová
Jozef Miksa
THE END