Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Radomil Štok
Anna rod. Miksová
Radomil Štok
Sylvia rod. Jakubíková
X rod. Štoková
X rod. Štoková
THE END