Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Šarina
Emília rod. Miksová
Michal Šarina
Nadežda rod. Šarinová
Zuzana rod. Šarinová
THE END