Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Veronika rod. Oleárová
Milan Miksa
Martin Miksa
Milan Miksa
THE END