Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

František Grežďo
Mária rod. Božiková
Juraj Grežďo
Martina rod. Žáková
Sára rod. Grežďová
Filip Grežďo
Jana rod. Grežďová
František Grežďo
THE END