Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Diana rod. Karvaiová
Marián Hiadlovský
THE END