Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Blanka rod. Petianová
Štefan Miklas
Marek Miklas
Silvia rod. Miklasová
THE END