Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Viktor Kučerka
(*24.2.1902-†12.2.1930)
Františka rod. Mondoková
(*10.12.1897)
Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
svadba: 1924
Eleonóra rod. Kučerková
Metod Hájovský
Ivan Hájovský
Ľudmila rod. Jurkovičová
Vladimír Hájovský
Lenka rod. Hájovská
Anton Hájovský
Eva rod. Kasalová
Andrej Hájovský
Eva rod. Hájovská
Anna rod. Hájovská
Igor Ledecký
Anna rod. Ledecká
Michal Ledecký
Agnieszka Monika r. Sytar
THE END