Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Eva rod. Kasalová
Anton Hájovský
Andrej Hájovský
Eva rod. Hájovská
THE END