Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Martina rod. Žáková
Juraj Grežďo
Sára rod. Grežďová
Filip Grežďo
THE END