Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Metod Hájovský
Eleonóra rod. Kučerková
Viktor Kučerka
(*24.2.1902-†12.2.1930)
Františka rod. Mondoková
(*10.12.1897)
Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
svadba: 1924
Anna rod. Hájovská
Igor Ledecký
Anna rod. Ledecká
Michal Ledecký
Agnieszka Monika r. Sytar
THE END