Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Igor Ledecký
Anna rod. Hájovská
Anna rod. Ledecká
Michal Ledecký
Agnieszka Monika r. Sytar
THE END