Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Horváth
Terézia rod. Božiková
Katarína rod. Horváthová
Jozef Dúcky
Katarína rod. Dúcka
Oľga rod. Horváthová
Milan Országh
X rod. Orsághová
THE END