Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Augustín Dúcky
(*5.9.1866)
Jozef Dúcky
(n. okolo 1826)
Mária rod. Maninová
(asi 1828-†19.10.1886)
svadba: 13.11.1848
Eva rod. Dúcka
(*14.12.1867)
svadba: 18.11.1889
Michal Dúcky
(*20.11.1902-†1910)
THE END