Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marko Herda
Alena rod. Mondoková
Marek Herda
Katarína rod. Herdová
THE END