Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna rod. Vlasatá
Viktor Mondok
Viktor Mondok
Anna rod. Mondoková
Jakub Mondok
THE END