Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Šarina
Anna rod. Mondoková
Jozef Šarina
Elena rod. Godálová
Jana rod. Šarinová
Juraj Šarina
Vladimír Šarina
Sylvia rod. Demeterová
Alexandra rod. Šarinová
Ivan Šarina
Daniela rod. Škratáková
THE END