Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Sylvia rod. Demeterová
Vladimír Šarina
Alexandra rod. Šarinová
THE END