Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Milan Országh
Oľga rod. Horváthová
X rod. Orsághová
THE END