Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Vaculík
Štefánia rod. Mondoková
Jitka rod. Vaculíková
Ján Plaček
Markéta rod. Plačková
Jana rod. Plačková
Hana rod. Vaculíková
Čestmír Riegel
Hana rod. Riegelová
Martin Riegel
Ján Vaculík
THE END