Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Čestmír Riegel
Hana rod. Vaculíková
Hana rod. Riegelová
Martin Riegel
THE END