Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Špánik
(*21.3.1877-†16.3.1960)
Štefan Niko
(*1.10.1855)
Štefan Niko
(asi 1825-†10.2.1865)
Katarína rod. Mičovská
(kr. 11.1.1836-†29.4.1885)
Martin Mičovský
(asi 1812-†17.6.1840)
Eva rod. Maťavková
(asi 1815-†6.3.1874)
svadba: asi 1832
svadba: 9.6.1851
Magdaléna rod. Špániková
(kr. 28.5.1848)
svadba: 19.11.1877
Zuzana rod. Čakajdová
(*5.5.1878)
Jozef Čakajda
(kr. 13.1.1845)
Alžbeta rod. Niková
(kr. 23.9.1850)
Adam Niko
(asi 1817-†8.2.1892)
Adam Niko
(asi 1789-†10.3.1874)
Anna rod. Dúcka
(okolo 1790-†1.1.1865)
svadba: asi 1810
Katarína rod. Šimunová
(asi 1821-†9.10.1866)
svadba: 13.11.1838
svadba: 24.2.1868
svadba: 29.9.1902
N. Špánik
(*15.8.1904-†15.8.1904)
THE END