Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Blanka rod. Wiedermannová
Milan Horský
Jana rod. Horská
Milan Horský
Michal Horský
THE END