Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Jozef Futroš
Anna rod. Božiková
Peter Futroš
Gabriela rod. Slážiková
Lukáš Futroš
Natália rod. Futrošová
X Futroš?
Zdenka rod. Futrošová
Jozef Veselý
Jozef Veselý
Veronika rod. Veselá
Monika rod. Veselá
Jana rod. Futrošová
Ľuboš Margolien
Ľuboš Margolien
Ondrej Margolien
THE END