Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Tomáš Miksa
(*11.12.1873-†13.4.1946)
Paulína rod. Čakajdová
(*24.6.1875-†23.3.1954)
Ján Čakajda
(kr. 11.10.1836-†1904)
Eva rod. Majtánová
(kr. 1.9.1844-†5.3.1894)
Matej Majtán
Anna rod. Mikušková
(asi 1811-†30.10.1855)
svadba: 2.6.1834
svadba: 23.11.1868
svadba: 15.11.1897
Martin Miksa
(*12.11.1904)
THE END