Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emil Mondok
Mária rod. Hostačná
Milan Mondok
Anna rod. Beňačková
Milan Mondok
Zuzana rod. Mondoková
Jaroslav Mondok
Dita rod. Gotierová
Jaroslav Mondok
Roman Mondok
THE END