Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Anna rod. Beňačková
Milan Mondok
Milan Mondok
Zuzana rod. Mondoková
THE END