Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Ján Hostačný
(*20.6.1899-†30.11.1957)
Paulína rod. Mondoková
(*25.1.1905)
Vincent Mondok
(*1.4.1866-†24.2.1956)
Eva rod. Bucková
(*4.1.1870-†25.9.1933)
Jozef Bucko
(*17.3.1844-†1897)
Katarína rod. Hagarová
(kr. 19.5.1850-†1923)
Štefan Hagara
(kr. 17.9.1823-†13.3.1873)
Ján Hagara
(kr. 20.6.1790-†7.6.1854)
Martin Hagara
(kr. 9.4.1739-pohr. 13.1.1803)
Juraj Hagara
Zuzana rod. Petrových
svadba: 9.11.1727
Marta Hagarová
(n. okolo 1748)
svadba: 15.8.1785
Anna rod. Plavá
(*1786-†1.10.1855)
Štefan Plavý
Mária Plavá
svadba: 6.10.1811
Anna rod. Mondoková
(asi 1828-†31.3.1895)
svadba: 13.11.1848
svadba: 21.9.1868
svadba: 1886
Ľudovít Hostačný
Margita rod. Jurečeková
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Emília rod. Kajanová
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Tomáš Hostačný
Jaroslav Hostačný
Miroslav Hostačný
Marcela rod. Dúcka
Miroslav Hostačný
Patrik Hostačný
Mária rod. Hostačná
Katarína rod. Hostačná
THE END