Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Margita rod. Jurečeková
Ľudovít Hostačný
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Emília rod. Kajanová
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Tomáš Hostačný
Jaroslav Hostačný
Miroslav Hostačný
Marcela rod. Dúcka
Miroslav Hostačný
Patrik Hostačný
Mária rod. Hostačná
Katarína rod. Hostačná
THE END