Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Emília rod. Kajanová
Ľudovít Hostačný
Jana rod. Hostačná
Ľudovít Hostačný
Tomáš Hostačný
Jaroslav Hostačný
THE END