Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Marcela rod. Dúcka
Miroslav Hostačný
Miroslav Hostačný
Patrik Hostačný
THE END