Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Oľga rod. Lobotková
Ján Hostačný
Ján Hostačný
Daniela rod. Szemesová
Jakub Hostačný
Martina rod. Hostačná
Jana rod. Hostačná
Marián Petrovicz
Paula rod. Petroviczová
THE END