Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Daniela rod. Szemesová
Ján Hostačný
Jakub Hostačný
Martina rod. Hostačná
THE END