Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Marinová
Anton Hostačný
Ľuboš Hostačný
Jana rod. Refová
Petra rod. Hostačná
Simona rod. Hostačná
Ondrej Hostačný
Igor Hostačný
THE END