Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Mária rod. Obertová
Marián Hostačný
Marián Hostačný
Denisa rod. Štefániková
Vanessa rod. Hostačná
Peter Hostačný
THE END