Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Denisa rod. Štefániková
Marián Hostačný
Vanessa rod. Hostačná
THE END