Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Etela rod. Zajacová
(*7.7.1911)
Ján Mondok
(*29.12.1906)
Vojtech Mondok
(†6.6.1932)
Oľga rod. Mondoková
Ľudovít Šarina
Oľga rod. Šarinová
Jozef Drábik
Andrea rod. Drábiková
Michal Rada
Michal Rada
Jozef Drábik
Tatiana rod. Valachová
Ľudovít Šarina
Helena rod. Jarolínová
Marek Šarina
Katarína rod. Šarinová
Július Šarina
Alena rod. Vondenová
Martina rod. Šarinová
Július Šarina
Michaela rod. Šarinová
Viera rod. Mondoková
Stanislav Žaťko
Stanislav Žaťko
Lýdia rod. Escherová
Stanislav Žaťko
Monika rod. Žaťková
Martin Žaťko
Nikoleta rod. Žaťková
Martina rod. Žaťková
Ľudmila rod. Žaťková
Milan Žaťko
Božena rod. Escherová
Šarlota rod. Žaťková
Kornélia rod. Žaťková
Ján Žaťko
Renáta rod. Mikušová
Vladimíra rod. Žaťková
René Žaťko
Ľubomír Žaťko
Denisa rod. Neštinová
Pavol Žaťko
Ondrej Žaťko
Jozef Mondok
THE END