Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Helena rod. Jarolínová
Ľudovít Šarina
Marek Šarina
Katarína rod. Šarinová
THE END