Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Alena rod. Vondenová
Július Šarina
Martina rod. Šarinová
Július Šarina
Michaela rod. Šarinová
THE END