Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Stanislav Žaťko
Viera rod. Mondoková
Stanislav Žaťko
Lýdia rod. Escherová
Stanislav Žaťko
Monika rod. Žaťková
Martin Žaťko
Nikoleta rod. Žaťková
Martina rod. Žaťková
Ľudmila rod. Žaťková
Milan Žaťko
Božena rod. Escherová
Šarlota rod. Žaťková
Kornélia rod. Žaťková
Ján Žaťko
Renáta rod. Mikušová
Vladimíra rod. Žaťková
René Žaťko
Ľubomír Žaťko
Denisa rod. Neštinová
Pavol Žaťko
Ondrej Žaťko
THE END