Číslo východiskovej osoby:   Počet generácií predkov:   Počet generácií potomkov:    Návrat na hlavnú stránku slovensky english

Lýdia rod. Escherová
Stanislav Žaťko
Stanislav Žaťko
Monika rod. Žaťková
Martin Žaťko
Nikoleta rod. Žaťková
Martina rod. Žaťková
Ľudmila rod. Žaťková
THE END